IWI


De Integraal Inspecteur Woningen is een vaktechnisch bekwame woninginspecteur welke bekend is met de inspectiemethodiek zoals deze is vastgelegd zijn in de NEN2767 en de NEN-NTA8060. De woninginspecteur richt zich tot de technische opname en mondelinge rapportage van bestaande woningen. De woninginspecteur is getoetst op kennis en toepassing van de NEN2767 deel 1 & 2, Bouwbesluit bestaande bouw, Bouwgebreken en rapportagemethodiek. De woninginspecteur is in staat de conditiemeting en de risicobeoordeling toe te passen op individuele bestaande woningen. De woninginspecteur is in staat zelfstandig woningen te inspecteren, te rapporteren en de resultaten van andere inspecteurs te beoordelen. Vervolgens is de woninginspecteur in staat om op basis van de inspectiegegevens een advies te formuleren alsmede een kostenindicatie te geven voor zowel direct noodzakelijke herstelwerkzaamheden als die op termijn.
De Integraal Woning Inspecteur kent op dit moment één discipline waarvoor de inspecteur zich kan bekwamen, namelijk de Bestaande bouw. Door middel van een competentietraining en examen kan de woninginspecteur het basiscertificaat behalen en zich inschrijven in het register IWI.

herman                      DIPLOMA IWI